หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์
 

1. กษัตริย์ผู้ทรงดูแลทุกข์ สุขของพสกนิกร
2. ขอน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3. ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานเท่านาน
4. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของในหลวง
5. ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วกาลนาน
6. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
7. ขอให้ ในหลวง ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยืนนาน
8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
10. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
11. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
12. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
13. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
14 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
15. สามสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
16. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
17. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
18. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
19. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
20. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
21. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
22. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
23. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
24. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
25. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
26. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
27. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
28.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
29.ร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
30.ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย.มทบ.16

เขียนโดย   คุณ ร้อย.มทบ.16

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 08.57 น. [ IP : 101.51.105.43 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player