หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 
 
  เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงต้องมีการกำหนดพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ ดังนี้
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนเกิดความ เข้มแข็งอย่างแท้จริง
 
จัดให้มีการประสานงานในรูปแบบเครือข่ายขององค์กรต่างๆในชุมชน
 
จัดให้มีเวทีประชุมประชาคมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 
พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
 
จัดให้มีการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจริงจัง
 
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
จัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 
การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10