หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพประชาชน

ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ

ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การควบคุม การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
 

ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์และการลงทุน

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา

ส่งเสริม ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10