หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

การป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 

การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสำสานและฌาปนสถาน

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจรและบุคลากร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10