หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 


นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัศ
ปลัด อบต.ท่าอิฐ
 
 


ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.ท่าอิฐ


นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสรายุทธ พงษ์ไทย
นิติกร


นายณัฐนันท์ นุ้ยเงิน
นิติกร


นางนุธิตา นิยมถิ่น
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจิรวรรณ บุญสุข
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสกุณา เคแสง
นักจัดการงานทั่วไป


นายพีรพัชร สุวรรณโชติ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวนฤมล เกษรล้ำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอัญธิกา แก้วศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายมหาชัย วงษ์เคี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพงศธร สงวนทรง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวดวงพร ขุนชำนาญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player