หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเป็นเมืองที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีธุรกิจบ้านจัดสรร และโรงงานขยายตัวเข้ามาจำนวนมาก แต่ประชาชนก็ยังคงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆ และประชากรส่วนใหญ่ถือศาสนาพุทธและอิสลาม โดยมีวัดอละมัสยิด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน แต่ความแตกต่างทางด้านศาสนามิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี และเป็นสุข
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
 
โรงเรียนวัดบางบัวทอง
 
โรงเรียนวัดเชิงเลน
 
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา (เอกชน)
 
โรงเรียนธรรมมิสลาม (เอกชน)

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
โรงเรียนธรรมมิสลาม
 
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบัวทอง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงเลน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอามาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุ่งเรืองวิทยา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าอิฐ (กศน.)
  ที่ตั้ง วัดบางบัวทอง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง

สุเหร่า / มัสยิด จำนวน 4 แห่ง
 
สุเหร่าแดง ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7
 
สุเหร่าสวน ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าสวน หมู่ที่ 6
 
มัสยิดท่าอิฐ ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าใหญ่ หมู่ที่ 10
 
สุเหร่า 108 ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ที่ 8

วัดในพุทธศาสนา จำนวน 4 แห่ง
 
วัดบางบัวทอง ที่ตั้ง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 7
 
วัดท่าอิฐ ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7
 
วัดเชิงเลน ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ท 8
 
วัดแสงสิริธรรม ที่ตั้ง บ้านลาดสิงห์ หมู่ที่5
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน
    ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ที่ 8
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางบัวทอง
    ที่ตั้ง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ
    ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าใหญ่ หมู่ที่ 10
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
  ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอด      
  ภัยประจำท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล      
  (OTOS) จำนวน 1 ทีม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
  (อปพร.) จำนวน 50 คน
 


 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10