หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
ประชากรในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ ใช้เส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง คือ
การคมนาคมทางน้ำ มีเรือโดยสารและเรือส่วนตัว โดยใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางบัวทอง
การคมนาคมทางบก มีทางหลวงแผ่นดินที่ 302 ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนราชพฤกษ์เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม โดยมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเป็นเครือข่ายทั่วทุกหมู่บ้าน
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 มีบางส่วนติดคลองบางบัวทองซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยก่อสร้างประตูปิดเปิด ปากคลองสายสำคัญๆ บริเวณเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้
  ก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยกรมชลประทาน ประกอบด้วย
 
ประตูระบายน้ำคลองบางบัวทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
 
ประตูระบายน้ำบ้านหัวเตย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
 
ประตูระบายน้ำคลองวัดแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
สำหรับลำคลอง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดสรรงบประมาณในการลอกคลองเป็นประจำทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำในการป้องกันน้ำท่วม ในขณะที่ช่วงฤดูแล้ง และก็ใช้ในการทดน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคอื่นๆ ของประชาชน
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยที่ลักษณะพื้นที่ทั้งตำบลมีสภาพราบลุ่ม ธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาจะต้องอนุรักษ์ และใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุน อาชีพเกษตรกรรม ในระบบการปลูกพืชสวน ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ และนำธรรมชาติของลำน้ำ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติได้ถูกรุกล้ำเป็นจำนวนมาก
 


 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player