หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
ประชากรในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ ใช้เส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง คือ
การคมนาคมทางน้ำ มีเรือโดยสารและเรือส่วนตัว โดยใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางบัวทอง
การคมนาคมทางบก มีทางหลวงแผ่นดินที่ 302 ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนราชพฤกษ์เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม โดยมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเป็นเครือข่ายทั่วทุกหมู่บ้าน
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 มีบางส่วนติดคลองบางบัวทองซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยก่อสร้างประตูปิดเปิด ปากคลองสายสำคัญๆ บริเวณเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้
  ก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยกรมชลประทาน ประกอบด้วย
 
ประตูระบายน้ำคลองบางบัวทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
 
ประตูระบายน้ำบ้านหัวเตย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
 
ประตูระบายน้ำคลองวัดแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
สำหรับลำคลอง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดสรรงบประมาณในการลอกคลองเป็นประจำทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำในการป้องกันน้ำท่วม ในขณะที่ช่วงฤดูแล้ง และก็ใช้ในการทดน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคอื่นๆ ของประชาชน
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยที่ลักษณะพื้นที่ทั้งตำบลมีสภาพราบลุ่ม ธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาจะต้องอนุรักษ์ และใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุน อาชีพเกษตรกรรม ในระบบการปลูกพืชสวน ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ และนำธรรมชาติของลำน้ำ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติได้ถูกรุกล้ำเป็นจำนวนมาก
 


 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10