หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การขยายประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1) ปี 2562-2564 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)