หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
     


 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ อบต.ท่าอิฐ [ 14 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ พ.ศ.2558 – 2561 (ระยะ 4 ปี) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
     
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player