หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ท่าอิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1) ปี 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)