หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
ร่วมแสดงความยินดี กลุ่มผลิตเห็ดชุมชนท่าอิฐที่ 2 โครงการผลิตเห็ดบ้านหัวเตย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแสดงผลงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ (รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี) กล่าวรายงาน และมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี, นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเกษตรกร/ผู้แทนชุมชนที่เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เข้าร่วมในพิธีด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานดีเด่นของแต่ละอำเภอตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 โดยกลุ่มผลิตเห็ดชุมชนท่าอิฐที่ 2 อำเภอปากเกร็ด โครงการผลิตเห็ดบ้านหัวเตย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยมีชุมชนจำนวน 65 ชุมชนที่ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเงินและผ่านการอนุมัติงบประมาณโครงการรวม 80 โครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมเดอะริช ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 22.03 น. โดย คุณ พีรพัชร สุวรรณโชติ

ผู้เข้าชม 248 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player