หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 

 
ประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นายสิริน ชาวเพ็ชรดี (ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน) เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลท่าอิฐ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร (นายอำเภอปากเกร็ด) , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน , ปลัดอำเภอปากเกร็ด , คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , นายจักรพันธ์ อนุชาติ (รองปลัด อบต.ท่าอิฐ) , นางวระนุช นิลวรรณ (ผอ.กองช่าง อบต.ท่าอิฐ) , เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ผู้แทนจากวัดบางบัวทอง , กำนันตำบลท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่นิติกร อบต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 21.53 น. โดย คุณ วรพจน์ แซ่จึง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16