หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 


นายวิชัย เพ็งแจ่ม
ประธานสภา อบต.ท่าอิฐ
 


นายสุชาติ วันแอเลาะ
รองประธานสภา อบต.ท่าอิฐ


นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัศ
เลขานุการสภา อบต.ท่าอิฐ
 
 


นายสุรพรรณ โตพิจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางปราณี กลั่นคุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายอุดม นาคคล้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางรัตนา ทิมคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายณรงค์ เดชพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมัคร พุ่มไสว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางพรรณา ตรีนก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสัมฤทธิ์ สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอิศเรศ เรียบร้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายปรารถนา กาขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายบรรพต นาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายมานพ ปั่นสุ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player