หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายละกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 21 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง มาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)