หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่ทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและข [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง โครงการคนละครึ่ง [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
   
 
เนื้อแปรรูป
   
 
 
 
ทม.พิมลราช โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลพิมลราช [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลพิมลราช [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน (สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักใหญ่ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
ทม.บางรักพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอบางบัวทอง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลากลาง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง วันวชิราวุธ ประจำปี 2563 ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หมู่ที่ 10 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
ทต.ไทรม้า โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าอิฐ พ่นยุง มบ.พฤกษาวิลเลจ 11 ม.5 ต.ท่าอิฐ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทรน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทรน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว (รถแบล็คโฮ) [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลากลาง ประกาศเทศบาลตำบลศาลากลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตัี้งเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตัี้งเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บางรักน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบางกร่าง ครั้งที่ 26 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าอิฐ ประมวลภาพการแข่งขันฟุตซอลท่าอิฐคัพ ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ [ 22 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ร่วมเปิดงานประกวดแพะ รวมน้ำใจสู่บ้านท่าอิฐ ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ประมวลภาพการแข่งขันฟุตซอลท่าอิฐคัพ ครั้งที่ 4 รอบรองชนะเลิศ [ 21 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
สวนสมุนไพร โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบต.ท่าอิฐ
   
 


 
 
 
นบ0023.2/ว1196 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/ว1195 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.1/ว4584 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1185 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1126 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1184 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/4583 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว1186 การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคาล  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4556 แนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4566 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ2564  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4555 เงินสนับสนุนโครงการ  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/1179 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/1180 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 84 กลับต้นสังกัด  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4553 รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1176 การแตั่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4543 ส่งข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4521 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4519 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.4/ว4496 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว1156 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
   
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 524  ตอบ 25  
ร้องเรียน (14 พ.ย. 2563)    อ่าน 894  ตอบ 3  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 136  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 พ.ย. 2562)    อ่าน 239  ตอบ 1  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 282  ตอบ 1