หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
อบต.ท่าอิฐ [กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีเด็กๆและผู้ร่วมงานกว่าพันคน] [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ท่า [ 6 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายสะพานทางเดินเท้า คสล.พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๑๐ [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แบบประเมินและรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริก [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
ทม.พิมลราช ประกาศราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังขั [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูรั้ว ทางเข้า-อ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการเทศบาลเมืองบางรัก [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒o-๕๑-oo๓๕ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 13 รายการ [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โครงการติดตั้งวงจรปิด(CC [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุด ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางคูรัด เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ชำระ [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรม้า ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.พิมลราช ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ กองสาธารณส [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 82-3104 นนทบุรี โดยวิธ [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน-ลอกท่อ ทะเบียน 81-7204 นนทบุรี รายละเอ [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดโคลน ทะเบียน 81-7204 นนทบ [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ทะเบียน กล 5693 นนท [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน กล 5693 นนทบุรี [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในคร [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์หลังคา จำนวน 2 หลัง เป็นเวลา 2 วัน เพื่อใช [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.5/ว369 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว95 เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว78 ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว348 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว338 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดนนทบุรี [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว337 การจัดสรรอัตรกำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว310 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว309 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 92 เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 22 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว85 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว86 การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว87 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว88 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความต้องการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว89 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว90 ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว311 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว305 ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว304 ข้อสั่งการจาการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว84 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว74 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
   
 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 17  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 พ.ย. 2562)    อ่าน 150  ตอบ 1  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 195  ตอบ 1  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 681  ตอบ 1  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 933  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ปิดหน้าต่าง