หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
อบต.ท่าอิฐ [กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีเด็กๆและผู้ร่วมงานกว่าพันคน] [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 79 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟส่องสว่าง LED พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ด [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ เสริมทับผิวถนน คสล.เดิม [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
   
 
เนื้อแปรรูป
   
 
 
 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบช [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจการร้องเรียนปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 8 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะที่ 2 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ประชุมปรึกษาหารือการจัดการผักตบชวาคลองบางบัวทองร่วมกับ อบต.อ้อมเกร็ด [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองบางแพรก หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวด [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณปากทางวัดมะเดื่อฝั่งบ้านคุณสุชิ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ศาลากลาง ประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการออกแบบศูนย์บริการสาธ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทม.พิมลราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราช เพื่อพิจารณา (ร่าง) แ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสร [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประชาสัมพันธ์กำหนดการและสถานที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคของอบจ.นนทบุรี ในพื้นที่ขอ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองพระอุดม นายพิเชษฐ รุนรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม พันเอกสมศักดิ์ บำรุงศิล [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนที่ยื่นล้ำออกมา [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีง [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองพระอุดม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างค [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เข้าร่วมประชุมงานประชาคมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 12 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักใหญ่ กำหนดการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน [ 12 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
   
 
สวนสมุนไพร โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบต.ท่าอิฐ
   
 


 
 
 
นบ0023.2/ว115 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี/การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว697 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว698 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว695 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว694 การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว692 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023./ว3117 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว681 ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว682 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกบรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว690 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว687 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว3108 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว191 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว683 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว680 การปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. พ.ศ.2564-2566 ใหม่ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว679 แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว3051 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1096 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว3050 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว3070 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชหาร หรณีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 9 ก.ค. 2563 ]     
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
   
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 363  ตอบ 11  
Online couch store Hollywood (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 0  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 63  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 พ.ย. 2562)    อ่าน 195  ตอบ 1  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 250  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ