หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสา [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกา [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศม [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
   
 
เนื้อแปรรูป
   
 
 
 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า กิจกรรมลด/คัดแยกขยะขยะจากต้นทาง (ธนาคารขยะรีไซเคิล) [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรม้า ทศบาลเมืองไทรม้า โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน 🔷ลงพื้นที่ดำเน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรา [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่าอิฐ ร่วมประชุมหารือการขอนุญาตจัดงานและกิจกรรมต่างๆของพื้นที่ตำบลท่าอิฐในสถานการณ์แพร [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารชนิดประจำท [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กบ 1754 นนทบ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างกำ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการวางท่อระบา [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรม้า เปิดรับสมัครแล้ว !!! Thailand Energy Awards 2021 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีป้ายร้านค้า ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ ม.1 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านค้า BLACK CANYON ปั้ม ปตท.ราชพฤกษ์ ม.1 ต.ท่าอิฐ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจท่อประปาอุดตันบริเวณ ม.6 ต.ท่าอิฐ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าอิฐ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าอิฐ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บางใหญ่ ประกาศยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ไทรน้อย ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัล [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
   
 
สวนสมุนไพร โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบต.ท่าอิฐ
   
 


 
 
 
นบ 0023.3/ว197 เร่งรัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.3/ว720 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสรา้ง พ.ศ.2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.2/ว721 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบศูนย์บริการข้อมูล (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.5/ว690 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.3/ว694 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.3/ว695 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาอปท.  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.4/ว692 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.2/ว653 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.2/ว652 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.1/ว192 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นปี 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.1/ว677 การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครอท้องถิ่นจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.1/ว678 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.2/ว194 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
นบ0023.2/ว653 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว652 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูองค์การบริหารส่่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลฯให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.2/ว63 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว644 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แลแจ้งคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิตามโครงการขยะ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว655 ขอส่งหน้งสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีท่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว640 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นบ0023.3/ว639 การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
   
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 ก.พ. 2564)    อ่าน 571  ตอบ 25  
ร้องเรียน (7 ก.พ. 2564)    อ่าน 1003  ตอบ 7  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 291  ตอบ 2  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (18 ม.ค. 2564)    อ่าน 694  ตอบ 26  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 194  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ