หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
อบต.ท่าอิฐ [กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีเด็กๆและผู้ร่วมงานกว่าพันคน] [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ก [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงกลางแจ้ง) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 \\\\\\\&qu [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองพระอุดม ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ยื่นคำขอตามประกาศกรมการป [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณสุ่มเสี่ย [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคฯ (ป้ายร้อยแ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ก [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบางใหญ่ จำนวน 8 โครงการ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตราการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรค covid [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรร [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
อบต.บางใหญ่ สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน-ลอกท่อ ทะเบียน 81-7204 นนทบุรี จำนวน 9 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางใหญ่ โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 5762 นนทบุรี จำนวน 5 รายกา [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-366 นนทบุรี รายละเอ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางใหญ่ ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อพี่น้องประชาชน ป้องกันไวรัสโควิด-1 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ 0023.3/ว 1500 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1499 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1495 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 เพิ่มเติม [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว1497 การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว1498 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว368 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1496 การประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 1 เมษายน 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว363 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดห้วงเวลาในการโอนและรับโอนข้าราชการฯ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว 361 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 355 สำรวจและการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 356 โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 360 สำรวจโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว354 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว1451 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1452 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1449 ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.Automated QA สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว350 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว1380 ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท. [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1401 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ  [ 24 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว1450 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment เพิ่มเติม [ 24 มี.ค. 2563 ]     
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
   
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (6 ก.พ. 2563)    อ่าน 271  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 42  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 พ.ย. 2562)    อ่าน 171  ตอบ 1  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 218  ตอบ 1  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 722  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ปิดหน้าต่าง