หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 

 


สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเข้าพบนายกปรีดา เชื้อผู้ดี เรื่องการระบาดของโรคชิคุนกุนยา [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 


นายอำเภอปากเกร็ดเรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลท [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 


ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุต้นไม้ล้มพาดกำแพงบ้านของลูกบ้าน มบ.ประดับดาว 1-4 ม.1 ต.ท่าอิ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง โครงการชาวท่าอิฐร่วมใจลดขยะมูลฝอย [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่ [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
อบต.บางรักพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาเพื่อจั [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรม้า รับสมัครประกวด \\\"หนูน้อยตลาดน้ำ\\\" โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ไทรม้า รับสมัครประกวดร้องเพลง \\\"โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรม้า ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ม.1-ม.2 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บางใหญ่ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน คุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ชาวตำบลท่าอิฐ หมู่ 1 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองพระอุดม ร่วมพิธีเปิดอาคารฝึกประสบการณ์เพื่อสร้างทักษะอาชีพ ณ.โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเค [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทม.บางคูรัด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ กิจกรรมจิตอาสาโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระรา [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทม.บางคูรัด รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งกา [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ทต.ไทรม้า ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 ตุลาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรมประกวดหนูน้อยตลาดน้ำ และประกวดร้องเพลง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื้องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื้องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เขตสวมหมวกนิรภัย ๑oo% ในบริเวณด้านหน้าอา [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์” [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.บางคูรัด รับทำหมันสุนัข - แมว ฟรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดเต็ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.บางกร่าง แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย 3 โรค ประจำปีงบประมาณ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรม้า แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ไทรม้า การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.3/ว4986 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2562 ]     
0023.3/ว 1162 ประชุุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference [ 11 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว5750 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ปี2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1157 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลงบประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1156 การดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศา 231 ง วันที่ 16 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1159 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1160 ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว4968 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4967 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำประปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว4969 โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  [ 10 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.4/ว4951 การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/16824 ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว4950 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4910 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 8 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4913 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4946 โครงการ พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2 [ 8 ต.ค. 2562 ]     
0023.3/ว 4911 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
0023.3/ว 4912 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  [ 7 ต.ค. 2562 ]   
นบ0023.2/ว4886 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว1125 การดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ  [ 3 ต.ค. 2562 ]   
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 146  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 109  ตอบ 0  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 627  ตอบ 1  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 888  ตอบ 0  
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 304  ตอบ 0  
   
ทม.บางคูรัด แจ้งกลิ่นสาบหมาข้างบ้าน (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ที่จอดรถ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 102  ตอบ 2
ทม.บางคูรัด สอบถามเรื่อง ถนนฟุตบาท หน่อยครับ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 2
ทม.พิมลราช รบกวนเทศบาลช่วยมาฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายที่โรงงานให้หน่อยค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ไทรน้อย การกำจัดเศษกิ่งไม้ใบหญ้า (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1
ทม.พิมลราช แมวจรจัด (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ขอ อบต. พิมลราช ช่วยลอกลา * * * นในหมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลา * * * น (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 1
ทม.พิมลราช สายไฟล่วงหล่นที่หน้าร้าน ซีเจ.เอ็กซเพรส (8 ต.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ใช้ที่สาธารณะเอาไปใช้ส่วนตัว (8 ต.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ลำโพ สอบถาม การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (4 ต.ค. 2562)    อ่าน 103  ตอบ 3
อบต.ท่าอิฐ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 146  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยบังชีพผู้สูงอายุและผู้พอการ (1 ต.ค. 2562)    อ่าน 172  ตอบ 6
ทม.พิมลราช การแจกของ จากเหตุ วาตภัย ซอยฝั่งเหนือพัฒนา (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 45  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ต่อเติมบ้านเสียงดังในวันหยุด (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ข้างบ้านเลี้ยงหมาหลายสิบตัว เ * * * ทั้งวัน ส่งกลิ่นเหม็นหน้ารำคาญมาก (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ถนนตรงหมู่บ้านวิลล่า คุณาลัย เก็บเงินค่าผ่านทาง 10 บาท (27 ก.ย. 2562)    อ่าน 465  ตอบ 6
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อ (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 2
ทม.บางคูรัด แมวจร (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด อยากให้เพิ่มหน้า Download เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปเทศบาล (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด ถังขยะวางไม่ตรงบ้านตัวเอง (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 307  ตอบ 3
ทม.บางคูรัด สร้างถนน (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.ไทรน้อย ถนนซอยเทพประทานทั้งถนนพังแตกเป็นหลุมดินทั้งแปลงถนน ไฟทางไม่มี (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 126  ตอบ 5
อบต.ไทรน้อย ไฟฟ้าทางสาธารณะดับ ม.8 (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขยะที่เป็นต้นไม้ (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 326  ตอบ 4
         
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ