หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง แบบประเมินและรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริก [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายสะพานทางเดินเท้า คสล.พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณคลอง [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสร [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
อบต.บางกร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางคูรัด กิจกรรม \"ประปาพบประชาชน\" ครั้งที่ 1/2563 ของการประปานครหลวง สาขาบางบ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางคูรัด ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรม้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ) [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ(ดนตรีบำบัด) ประจำปีงบประมา [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กนักเรี [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๑๙ โดยวิธ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมาายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๑๘ โดยวิ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโตรงการปรับปรุงประตูรั้ว ทางเข้า- [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยบัวคนึง หมู่ 5 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักน้อย พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน และปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารเรียนโรงเรีย [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรม้า ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 \\\\\\\\\\\\\\\"ลอยรัก ณ ไทรม้า\\\\\\\\\\\\\\\ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า เทคนิควิธีการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองพระอุดม นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ประธานในพิธี ดำเนินการเปิดก [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 \\\"ลอยรัก ณ ไทรม้า\\\" [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 165 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๕๑-๐๐๔ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ 5 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักน้อย พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักน้อย พ่นหมอกควัน หมู่ 6 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักน้อย พ่นหมอกควัน ม.นันทนาการ์เดนท์ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.2/ว231 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว5432 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1267 ประชาสัมพันธืการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว5431 แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ.2562 - 2565 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1266 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1268 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุครอบครองใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์  [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5433 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
0023.3/ว 5442 งานสัมมนาทางวิชาการ การจัดการขยะในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย [ 12 พ.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5378 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5375 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5374 ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.4/ว5377 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.5/ว1259 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 8 พ.ย. 2562 ]   
0023.3/ว 5379 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค [ 8 พ.ย. 2562 ]   
0023.3/ว 5376 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี 2562/63 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.5/ว1256 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบอำนวยการ กรม ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5325 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5371 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด้น ประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5368 แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กระทรวงมหาดไทย [ 8 พ.ย. 2562 ]   
นบ0023.3/ว5324 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning [ 8 พ.ย. 2562 ]   
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
   
 
 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2562)    อ่าน 166  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 125  ตอบ 0  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 637  ตอบ 1  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 905  ตอบ 0  
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 312  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ปิดหน้าต่าง