หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 

 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่ [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอยบังอี๊ด ด้ว [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับ หมู่ที่ ๒ ซอยร่วมพัฒนา๓ ด้วยวิธ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านท่ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
อบต.ไทรน้อย ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบป [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
อบต.ไทรน้อย ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรน้อย ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมพิมพ์ข้อความ จำนวน ๒๕๐ ใบ ใช้ในโครงกา [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม ใช้ในโครงการฝึ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านรัตน [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์จากกรมการข้าว เรื่องเตือนภัยการระบาดของหมอนกระทู้กล้าและหนอนกระทู้ข [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวที และจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตลอดโครงการฯ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนท [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนท [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์การฝึกแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ทต.บางใหญ่ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภั [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ทม.บางคูรัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราเครื่องหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.บางคูรัด กิจกรรม \"จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ\" ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานวัดบางระโหง [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน กบ 1754 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.5/ว935 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4054 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามปฏิทินฉบับปรับปรุงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4053 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว154 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว930 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4050 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว4052 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๗/๒๕๖๒  [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว4048 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว14334 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3996 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว919 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/918 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 4 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว917 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว923 จัดทำเอกสารสรุปผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3995 ซักซ้อมแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3999 โครงการสัมมนาเขิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว922 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว922 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว916 เผยแพร่หนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4000 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 15 ส.ค. 2562 ]   
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
Viagra Pfizer Pas Cher En Quimper Lesignith (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0  
บริการรถบัส 44/33 ที่นั้ง รถตู้ 9-12 ที่นั้ง (24 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0  
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 123  ตอบ 0  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 93  ตอบ 0  
   
อบต.ลำโพ Dapoxetine Price Stevglyday (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ Viagra Pfizer Pas Cher En Quimper Lesignith (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ลำโพ ร้องเรียนถนนหน้าเคอร์รี่ (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 4
อบต.ไทรน้อย ถนนซอยเทพประทานทั้งถนนพังแตกเป็นหลุมดินทั้งแปลงถนน ไฟทางไม่มี (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.ไทรน้อย เสนอให้ ปลูกต้นไม้ เกาะกลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย ครับ (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ไฟถนนไม่ติด หมู่บ้านบัวทอง4 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.พิมลราช เสียงดังมากครับ (18 ส.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย ร้องเรียนการเก็บขยะมูลฝอย (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 318  ตอบ 9
ทม.บางคูรัด ทางระบายน้ำชำรุด (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 318  ตอบ 2
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยบังชีพผู้สูงอายุและผู้พอการ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 4
อบต.บางรักน้อย  เว็บไซต์ อบต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.คลองพระอุดม  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 273  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ร้องเรียนปัญหาแมวจรจัด (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ถนนบ้านกล้วย / ปัญหา รถกระบะชอบเร่งเครื่องควันดำ รถพ่วงขับเร็ว รถมอไซด์ยกล้อ (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย ร้องเรียนเรื่องกลิ่น (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ตามหา นายไพโรจน์ รักผล (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา การขออนุญาตสร้างโกดังข้าวสาร (1 ส.ค. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 2
ทต.ไทรม้า เว็บไซต์ ทต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การขออนุญาตสร้างโกดังเก็บข้าวสาร (26 ก.ค. 2562)    อ่าน 120  ตอบ 7
อบต.บางรักพัฒนา ขอให้ช่วยตรวจสอบการก่อสร้าง แนวกำแพงของหมู่บ้านจัดสรร (ตรงข้ามหมู่บ้าน Centro We (24 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.ท่าอิฐ บริการรถบัส 44/33 ที่นั้ง รถตู้ 9-12 ที่นั้ง (24 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ที่จอดรถ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ