หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังช [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเลขที่ กช.๐๒/๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ LED จำนวน ๓๐ [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การยื่นเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ภาษีที่ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำเค็มและภ [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
   
 
เนื้อแปรรูป
   
 
 
 
อบต.บางกร่าง โครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปี พ.ศ. [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไทรน้อย โครงการอบรมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลากลาง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 195 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.ไทรม้า โครงการวันสงกรานต์ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรม้า โครงการวันสงกรานต์ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บางรักน้อย เกร็ดความรู้ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ ขับขี่ ปลอดภัย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อบต.เก่า) หมู่ที [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.บางใหญ่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท. [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรม้า โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรม้า โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรม้า โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุท [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายฯ เรื่องประกว [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ เรื่อง การยื่นขอหนังสือการเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดข [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.บางกร่าง ร่างประกาศเพื่อประชาวิจารณ์ เรื่องประกวดราคาการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดี [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บางกร่าง การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงว [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคค [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
   
 
สวนสมุนไพร โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบต.ท่าอิฐ
   
 


 
 
 
นบ0023.2/ว75 เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว75 เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1328 การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว1339 ส่งคำสั่งมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว1340 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.4/ว324 ขอส่งกฎกระทรวง 2 ฉบับ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว325 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว1328 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1317 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว320 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว319 การพานักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศีกษา  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/1304 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว1298 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจัางพนักงานสถานธธนานยุบาล ครั้งที่1/2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1278 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1285 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดเเคสเพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1187 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ(รหัสหลักสูตร 640304-64)  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1188 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน (รหัสหลักสูตร 640307-64)  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.1/ว1268 โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงาน ไปสูองค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOCC  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว1232 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วบเอดส์ งวดที่ 3  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว1200 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปครองส่วนท้อถงิ่น  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
   
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 774  ตอบ 35  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 มี.ค. 2564)    อ่าน 711  ตอบ 37  
ร้องเรียน (1 มี.ค. 2564)    อ่าน 1117  ตอบ 8  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 313  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 216  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ