หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหล [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
อบต.ท่าอิฐ [กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีเด็กๆและผู้ร่วมงานกว่าพันคน] [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 144 
   
 
เนื้อแปรรูป
   
 
 
 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดวัชพืชคูคลองในเขตตำบลไทรม้า [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตตำบลบางรักพ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒o.๒oo MHz สำหรับหอกร [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำโพ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำโพ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ประกาศแจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประม [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 93 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นพนั [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นพนั [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถพร้อมหลังคา [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณพื้นระเบียง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโดม InDoor จำนวน ๒o ตัว พร้อมร [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประตูบานเลื่อนกระจกอัตโนมัติทางเข้า-ออก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมปูพื้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิื์รับเงินอุดหนุนเพื่อก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.คลองพระอุดม นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๔,๔๒๐- [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๖,๔๒๐-๕ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 (28 กันยายน [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักน้อย วันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้าบริเวณศู [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรา [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
   
 
สวนสมุนไพร โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบต.ท่าอิฐ
   
 


 
 
 
นบ0023.5/ว3976 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว981 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/16615 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3963 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
นบ 0023.3/ว3975 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/ว3974 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหรงานท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 4  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.4/ว987 การลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ QDRS  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3964 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 1ตุลาคม 2563  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3962 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว989 การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว990 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว984 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3947  การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว3948 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว985 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว983 หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว3933 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว962 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/963 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว974 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]  
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2999  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 กศ. มท 0816.4/ว2994  [ 29 ก.ย. 2563 ]
   
 
 
 
Slotxo บริการ สล็อตออนไลน์ สล็อตxo แจกเครดิตฟรี พร้อม ทางเข้า slotxo เกมส์ใหม่กว (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0  
ร้องเรียน (29 ส.ค. 2563)    อ่าน 792  ตอบ 2  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 406  ตอบ 11  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 80  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 พ.ย. 2562)    อ่าน 213  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ