หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ที่ทำการ อบต.ท่าอิฐ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ
ปลัดณฤภัค ทรงถิ่นลภัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
บุคลากรทุกคนให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
อบต.ท่าอิฐ ยินดีให้บริการ
มัสยิดท่าอิฐ
วัดแสงสิริธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
www.thait.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ครอบคลุมพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 5.76 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 12 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 18 กิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ได้รับการประกาศให้ยกฐานะจากสภาตำบลท่าอิฐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
 
ทิศเหนือ จรด คลองบางบัวทอง, แม่น้ำเจ้าพระยา ต.อ้อมเกร็ด, ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด
  ทิศใต้ จรด ต.ไทรม้า อ.เมือง    
ทิศตะวันออก จรด แม่น้ำเจ้าพระยา ต. บางตลาด,ต.ท่าทราย อ.เมือง
  ทิศตะวันตก จรด ต.บางรักน้อย อ.เมือง และ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    16,608    คน    แยกเป็น

ชาย     7,821   คน คิดเป็นร้อยละ   47.10

หญิง   8,787   คน คิดเป็นร้อยละ   52.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    6,617    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          2,883    คน/ตารางกิโลเมตร
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในฤดูน้ำหลากประชาชนมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองชมพู่ 1,159 1,443 2,602 1,374  
2   บ้านคานเรือ 496 616 1,112 512
  3   บ้านคลองขวาง 564 592 1,156 585  
4   บ้านศาลเจ้าปากคลอง 106 130 236 99
  5   บ้านลาดสิงห์ 1,866 2,213 4,079 2,113  
6   บ้านสุเหร่าสวน 1,182 1,158 2,340 470
  7   บ้านสุเหร่าแดง 346 381 727 240  
8   บ้านหัวเตย 604 638 1,242 423
  9   บ้านลำพูลาย 483 586 1,069 393  
10   บ้านสุเหร่าใหญ่ 1,015 1,030 2,045 408
    รวม 7,821 8,787 16,608 6,617
 
 
ลักษณะอาชีพของประชาชน ประชากรประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรมและอื่นๆ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยคนละ 40,000 บาท/คน/ ปี โดยประมาณแยกเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้

ผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทั้งตำบล ได้แก่ แรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานก่อสร้าง และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตตำบล

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งตำบล ได้แก่ การทำสวน การเลี้ยงสัตว์

การค้าขายคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งตำบล

พนักงานธุรกิจเอกชน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในเขตและนอกเขตตำบลคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งตำบล
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 02-525-8257

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10